اخذ گواهینامه iso 10002

هلدینگ دکا لجستیک، موفق به اخذ گواهینامه iso 10002 (رسیدگی به شکایات مشتریان) از شرکت QAL شد. این گواهینامه که توسط سازمان بین المللی استاندارد ISO طراحی و منتشر شده است، با مشخص کردن الزامات کلیدی برای رسیدگی به شکایات و شناسایی علل نارضایتی مشتریان، به سازمان ها کمک می کند که شکایات مشتریان خود […]