دریافت گواهینامه ISO 9001 ( مدیریت کیفیت در بخش تولید و خدمات ) توسط شرکت دکادیزل

شرکت ناوگان سبز پایدار انتخاب (دکادیزل)، موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001 با عنوان مدیریت کیفیت در بخش تولید و خدمات شد. دکادیزل Deka Dicsel، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ لجستیک دکا و بازوی پرقدرت حمل و نقل سنگین این هلدینگ می باشد. همچنین تنها شرکت حمل و نقل در ایران است که با استفاده […]