حضور هلدینگ دکالجستیک در دومین رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان

نمایشگاه حمل و نقل دانش بنیان دانشگاه صنعتی اصفهان

حضور هلدینگ دکالجستیک در دومین رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان دومین رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان با حضور هلدینگ دکالجستیک و طیف گسترده ای از سازمان های فعال در حوزه حمل و نقل و شرکت های دانش بنیان برگزار شد. محوریت اصلی دومین سال این رویداد بر کاهش آلودگی هوا، معرفی […]