اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست؟ به مجموعه ای از اصطلاحات تجاری بین المللی، که توسط اتاق بازرگانی بین الملل icc تدوین و منتشر می شود، اینکوترمز Incoterms میگویند.درواقع هدف از تدوین اینکوترمزها، تسهیل تجارت در سراسر جهان است. این اصطلاحات که در تمام دنیا به رسمیت شناخته می شود، با شفاف سازی تعهدات خریداران و فروشندگان، مانع از […]