جایگاه شرکت های کریر در صنعت حمل و نقل بین الملل

در صنعت حمل و نقل بین الملل، به شرکت هایی که مسئولیت حمل و نقل فیزیکی کالاها را به عهده می گیرند، کریر Carrier گفته می شود. شرکت های کریر، دارای وسایل حمل و نقل مانند کشتی، کامیون یا هواپیما هستند و به عنوان واسطه ای بین فروشنده و خریدار عمل می کنند. وظایف شرکت […]