تقدیر از کارگران تلاشگر هلدینگ دکالجستیک در روز کارگر

مراسم روز کارگر

تقدیر از کارگران تلاشگر هلدینگ دکالجستیک به مناسبت روز کارگر   هلدینگ دکالجستیک، به مناسبت روز کارگر در مراسم چهارشنبه 12 اردیبهشت در شهر انتخاب، از تلاشگران این مجموعه تقدیر و تشکر کرد. هومن پشنگیان، مدیرعامل هلدینگ دکالجستیک، ضمن تبریک و قدردانی از کارگران تلاشگر این مجموعه، اظهار داشت: اگر امروز، کارگری در هر مجموعه […]