عضویت شرکت دکاورد در fiata

شرکت امین ترابر انتخاب (DEKA WORLD)، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ دکا لجستیک، به عنوان یکی از اعضای فدراسیون بین المللی انجمن های حمل و نقل کالا ( FIATA ) پذیرفته شد.فیاتا که به عنوان «صدای جهانی شرکت‌های حمل و نقل» شناخته می شود، مخففThe International Federation of Freight Forwarders Associations می باشد. این فدراسیون، […]