معاينه فنى ماشين هاى سنگين چگونه انجام مى شود؟

معاینه فنی ماشین‌های سنگین یک بررسی جامع و کامل از وضعیت فنی و ایمنی خودروهای سنگین است. این بررسی به منظور اطمینان از صحت کارکرد و ایمنی خودروهای سنگین انجام می‌شود. در این بررسی، قطعات و تجهیزات مختلفی از جمله سیستم ترمز، روغن موتور، شاسی و محور ها، سیستم الکتریکی، طبقات، چراغ ها و سایر […]