لاستيك كاميون بايد چه مشخصاتى داشته باشد؟

لاستیک کامیون در انواع مختلف سایز و مدل تولید می‌شود. برای نمونه، معمولاً این لاستیک‌ها به دو شکل رادیال و دیگر شکل بندی ها تقسیم بندیمی‌شوند. لاستیک‌های رادیال برای جاده‌های آسفالتی مناسب هستند زیرا باعث کاهش خرابی و صداشدگی خودرو می‌شوند. این لاستیک‌ها عمدتاً در سایزهای 22.5، 24.5 و 19.5 اینچ تولید می‌شوند. برای مثال، […]