تاریخچه انبارداری در جهان

تاریخچه انبارداری در جهان انبار و انبارداری تاریخچه ای بسیار طولانی دارد. انسان از دیرباز به مکانی نیاز داشته که مازاد شکار روزانه خود را در آن پنهان کند تا از دسترس دیگر قبایل، حیوانات و شرایط جوی در امان بماند. به همین خاطر شاید بتوان گفت غارها اولین انبارهای بشری به حساب می آیند. […]