معرفی دکا لجستیک

فعالیت های “هلدینگ لوازم خانگی انتخاب” و نیازمندی های گروه در زمینه فعالیت های لجستیک مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری، حمل و نقل بین شهری، توزیع و پخش محصولات و در نهایت تحویل کالا به مصرف کننده نهایی، ضروری بود تا شرکتی تخصصی با هدف هوشمند سازی و یکپارچه سازی تمامی خدمات لجستیک و مدیریت زجیره تامین لوازم خانگی، شکل بگیرد.
“دکا لجستیک انتخاب” به عنوان بازوی لجستیک گروه انتخاب، می کوشد با بهره مندی از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از نیروی انسانی متخصص و مجرب، زمینه ساز رشد و سودآوری صنایع کشور باشد. از این نگاه، لجستیک نه تنها گلوگاهی در مسیر رشد صنایع نیست، بلکه می توان به عنوان مزیت رقابتی آنها در مقایسه با رقبای منطقه ای و جهانی به حساب آید.

مشتری مداری

تعهد و وفاداری

قابلیت اطمینان

ذهنیت خلاق