رانندگی و برازندگی

کمپین رانندگی و برازندگی با هدف ارتقاء کیفیت ناوگان زمینی به منظور تبدیل شدن به بهترین سامانه حمل و نقل در بین رقبا، افزایش انگیزه رانندگان جهت همکاری مستمر در هلدینگ، جذب نیروی کارآمد جدید و بهبود پرستیژ رانندگان و خودروها در نگاه مخاطب ایده پردازی شده است، جزئیات بیشتر به زودی از طریق همین صفحه اعلام میگردد.

loading...